T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı   Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının “Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları”nı düzenleyen 11/08/2017 tarihli ve 126 sayılı genelgesinin (169 nolu Genelge) “Eğitim Kuruluşları” başlıklı 2. Bölümünün (2) fıkrasında yer alan "YÖK tarafından kabul edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip" ibaresi hakkında Danıştay 10. Dairesinin 24/01/2018 tarihli ve 2017/2865 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

169 Nolu Genelge


EK-1


EK-2


EK-3


EK-4


EK-5


EK-6

 

 

 
  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA