Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantıları

   Bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre uyacakları rehber ilkeler ve hazırlayacakları raporları standardının belirlenmesi hususunda oluşturulan 1. Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

 

 

   Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel hukuk bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken niteliklerin belirlenmesi, bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyette bulunacakları temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi, hususunda oluşturulan 2. Çalışma Grubu ilk toplantısını gerkçekleştirmiştir.

 

 

   Bilirkişilerin denetimi ve performanslarına ilişkin usül ve esasların belirlenmesi, hususunda oluşturulan 3. Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

 

   Bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aylık bakabilecekleri iş sayılarının ve alanlarındaki uzmanlık ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için oluşturulan 4. Grup çalışmalarına başlamıştır.   Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin belirlenmesi hususunda oluşturulan 5. Çalışma grubu toplantılarına başlamıştır.

 

 

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA