Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı İstanbul Hâkimevi'nde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Hilmi Bilgin'in katılımları ile 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Hakimevinde Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında Daire Başkanlığımız ve bilirkişilik bölge kurullarının yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirilmesi, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bu alanlara göre bilirkişilerde aranacak niteliklerin gözden geçirilmesi, bölge kurullarının iş ve işleyişinde varsa aksayan yönlerin tespiti ile bilirkişilik başvuru süreci ve başvuruların incelenmesi aşamasında uygulama birliğinin sağlanması konularında tartışma istişareler gerçekleştirilerek bilirkişilik bölge kurulları başkan ve üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır.

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA