Bilirkişilik Kanunu ve Getirdiği Yenilikler Konferansı

07 Mart 2017 tarihinde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ve yargı mensupları, akademisyenler, avukatlar, bilirkişiler ile hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Bilirkişilik Kanunu ve Getirdiği Yenilikler” konulu konferansta konuşmacı olarak yer alan Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, bilirkişiliğin önemi ve fonksiyonu, bilirkişilik alanında yaşanan mevcut sorunlar, kurumsal bir yapı ihtiyacı ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve getirdiği yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu.

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA