Bilirkişilik Mevzuatı ve Uygulamalarına İlişkin Meslek İçi Eğitim Semineri

İş hâkimlerine yönelik “Bilirkişilik Mevzuatı ve Uygulamalarına ilişkin Meslek İçi Eğitim Semineri 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Rifat İnanç ve Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Sayın Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan program, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ömer Faruk Herdem ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Talat Canbolat’ın sunumları ile devam etmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ömer Faruk Herdem tarafından, iş mahkemeleri dava türleri, ispat ve ispat vasıtaları konularında sunum gerçekleştirilmiştir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Talat Canbolat tarafından, hukuki konu/teknik konu ayrımı, iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş kazasından kaynaklanan davalarda 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi konularında sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ikinci gününde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli Bilgisayar İşletmeni Sayın Cemal Köksal tarafından “UYAP İşçi Alacakları Sistem Raporu/Hesap Tablosu” programının nasıl kullanılacağı hususunda sunum gerçekleştirilmiştir.

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA