Bilirkişilik Sempozyumu
Bilirkişilik kurumunun sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Bilirkişilik Sempozyumu” 22-23 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ile Adli Tıp Kurum Başkanı Sayın Yalçın Büyük yapmışlardır.

Yargıtay ve Danıştay daire başkan ve üyeleri, adli ve idari yargı ilk derece mahkemesi hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, akademisyenler ve bilirkişilik kurumuyla yakından ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek odaları temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen Sempozyumda bilirkişilik kurumunun işleyişinden kaynaklı sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra, gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarda Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi kapsamında yapılan iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş kazalarından kaynaklanan davalarda bilirkişilik, imar davalarında bilirkişilik, tıbbi hatalardan kaynaklanan davalarda bilirkişilik ve trafik kazalarından kaynaklanan davalarda bilirkişilik sempozyumlarının sonuç bildirileri ile resmi bilirkişilik yaparak bilimsel ve teknik görüş bildirmekle görevli Adli Tıp Kurumunun mevcut yapısı ve yaşanılan sorunlar ele alınmıştır.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi, bilirkişilik müessesesinde akreditasyon sisteminin geliştirilmesi, bilirkişilikte sertifikalandırma sistemine geçilmesi, bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmelerine ilişkin standartların belirlenmesi, bilirkişilik temel eğitimi ve sınavı, temel ve etik ilkeler, liste uygulaması ve yaşanılan sorunlar, Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin artırılması ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması için yapılması gerekenler, eş zamanlı oturumlarda tartışılarak hazırlanan sonuç bildirileri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Fotograflar
Adalet Bakanı Açılış Konuşması  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA