T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı

 

 

 

Kullanım Kılavuzu

 


   15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve iflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

   Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş’ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ve kullanım kılavuzu Başkanlığımıza ulaşmıştır. 

   Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişilerin UETS üzerinden üretilen e-tebligat adreslerini ekte yer alan kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde 15 Nisan 2019 tarihine kadarAktif” hale getirmeleri gerekmektedir.

   Aktif duruma getirilen elektronik tebligat adresleri Daire Başkanlığımızca, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirilerek UYAP veri tabanına eklenmesi sağlanacaktır.

   Elektronik tebligat adreslerinin aktifleştirilmesi ve diğer işlemlerde yaşanacak hatalara ilişkin yardım taleplerinin www.etebligat.gov.tr adresinden ilgili bölümlerinden alınarak giderilebilecektir.
 
  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA