Bilirkişilik Kanunu Yönetmelik Taslağı Çalışma Toplantısı

Bilirkişilik Kanunu Yönetmelik Taslağı ile bilirkişilik temel eğitiminin usul ve esasları, bilirkişilik etik ilkeleri ve bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik olarak 7-11 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Çalışma toplantısının açılış konuşmalarını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa Heybet ile Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Feyzullah Taşkın yapmışlardır.

Bilirkişilik bölge kurulları başkanları, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu üyeleri, Bakanlık ilgili birimleri temsilcileri ve akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilen çalışma toplantısında Bilirkişilik Kanunu Yönetmelik Taslağı değerlendirilmiş olup ayrıca bilirkişilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler, bilirkişilik temel eğitiminin usul ve esasları ile bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA