Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı
Konkordato komiserliği temel eğitiminden beklenen faydanın sağlanması ve eğitimlerde standart bir uygulamanın tesisi amacıyla hazırlanan Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı, akademisyenler, yargı mensupları, eğitim verecek kuruluşlar, eğiticiler ve katılımcılar ile tüm ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kullanıma sunulan eğitim kitabı ile ilgili olarak bilirkisilik@adalet.gov.tr adresine ileteceğiniz değerli görüş ve önerileriniz, eğitim kitabının ihtiyaca göre güncellenmesi ve geliştirilmesi hususunda yürütülecek çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.


Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı


   • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA