2 Nisan 2018 tarihinde Bilirkişilik Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Olarak Yargıtay Başkanlığı’nda Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.


 

2 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay daire başkan, üye ve tetkik hâkimlerine yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Süha Tanrıver ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Muharrem Özen tarafından gerçekleştirilen sunumlarda "Bilirkişilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler", "Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğine Göre Bilirkişi Görevlendirilmesi" ve "Hukuki Konu/Teknik Konu Ayrımı" başlıkları altında açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA