Tüzel Kişi Bilirkişilik Çalışma Toplantısı


Daire Başkanlığımızca 21 Aralık 2021 tarihinde Ankara Hakimevinde Bakanlığımız ilgili birimleri, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, tüzel kişi bilirkişi pilot uygulamasının çıktıları da göz önüne alınarak bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak yer alacak kişilerin taşıması gereken niteliklerin, bilirkişilik faaliyetinde bulunacakları temel ve alt uzmanlık alanları ve yetki çevreleri ile denetim ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasların tespitine yönelik görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

Fotoğaflar