Bilirkişilik Danışma Kurulu Başkan ve Üyeleri

 DANIŞMA KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 
 
Niyazi ACAR Bakan Yardımcısı (Başkan)
Atila ÖZTÜRK HSK Genel Sekreteri (Üye)
Hakan ÖZTATAR Hukuk İşleri Genel Müdürü (Üye)
Mehmet YILMAZ Ceza İşleri Genel Müdürü (Üye)
Fatma Feyza ŞAHİN Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi (Üye)
Ekrem ÇETİNTÜRK Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi (Üye)
Tülay BULGURCU Danıştay 8. Dairesi Üyesi (Üye)
Mehmet Ali GÜMÜŞ Danıştay 4. Dairesi Üyesi (Üye)
Prof. Dr. İbrahim ERMENEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Üye)
Prof. Dr. Süha TANRIVER Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Üye)
Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Üye)
İzzet YEŞİLKAYA Ankara BAM 8. Hukuk Dairesi Başkanı (Üye)
Zülal ÖZTÜRK Ankara BİM 3. İdari Dava Dairesi Başkanı (Üye)
Gökhan KARAKÖSE Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı (Üye)
Şenel ALTINAY Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (Üye)
Emriye BAKOĞLU Ankara 8. Ticaret Mahkemesi Başkanı (Üye)
Salim CİVAN Ankara 3. İdare Mahkemesi Başkanı (Üye)
Gönül SAYIN Ankara 6. Vergi Mahkemesi Başkanı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Hızır ASLIYÜKSEK Adli Tıp Kurumu (Üye)
Rafet ÖNGÖÇMEN TÜBİTAK Bilgi Güvenliği Müdürü (Üye)
Tuğgeneral Sinan ŞEN Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı (Üye)
Tuncay ANKARA Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı (Üye)
Av. Gürkan ALTUN Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı (Üye)
Hüsnü MEYDAN TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
İrfan DEMİRCİ Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(Üye)
Dr. İbrahim Nihat BAYAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Üye)
Av. Gizem YÖNAL Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (Üye)
Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI Türk Tabipleri Birliği (Üye)