İletişim Bilgileri

T.C.

ADALET BAKANLIĞI 

BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

Adres: Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA

  Daire Başkanı : (0312) 417 59 23  
  Asistan : (0312) 417 59 23
: (0312) 414 80 03
 
  Bilirkişilik Hizmetler Bürosu : (0312) 414 81 24  
  Bilirkişilik Sicil Bürosu : (0312) 414 81 26  
  Bilirkişilik Eğitim Bürosu : (0312) 414 81 25  
  Faks : (0312) 417 59 22
: (0312) 219 44 26
 
  E-posta : bilirkisilik@adalet.gov.tr  
  Facebook Hesabı : https://www.facebook.com/bilirkisilikdb  
  Twitter Hesabı : https://twitter.com/bilirkisilikdb