2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANINA İLİŞKİN EK DUYURU


2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanının ekinde yer alan Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Niteliklere İlişkin EK-2’de bulunan 03 Su Ürünleri temel uzmanlık alanında aranan niteliklere ilişkin maddi hata düzeltilmiştir. Ayrıca 05 Kamulaştırma, 16 Kentsel Dönüşüm ve 17 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme temel uzmanlık alanlarında gayrimenkul değerleme uzmanı olarak bilirkişilik başvurusunda bulunabilmek için aranan nitelikler güncellenmiştir.