Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Duyurular - Duyuru Arşivi
Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları 5.01.2024
2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2023
2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Hakkında Duyuru 1.12.2023
Bazı Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarında Kayıtlı Bilirkişilere Yönelik Çevrim İçi Eğitimlere İlişkin Duyuru 15.11.2023
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru 12.10.2023
Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru 19.09.2023
Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru 19.09.2023
Bilirkişilik Eğitim Seminerleri 14.04.2023
Deprem Nedeniyle Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu 14.02.2023
2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 14.12.2022
Bilirkişilik Uygulama Rehberine İlişkin Duyuru 25.04.2022
Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru 20.04.2022
Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu - 2022 Bilirkişi Başvurularında Belgeleri Eksik Olanlara İlişkin Duyuru 11.04.2022
Bilirkişi Rapor Şablonları” ve “Bilirkişiler İçin Kontrol Listesi 15.03.2022
2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru 4.03.2022
Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru 3.02.2022
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANINA İLİŞKİN EK DUYURU 30.01.2022
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI 25.01.2022
2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 24.12.2021
Anket 13.12.2021
Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 24.11.2021
Bilirkişilik Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı İlk Toplantısı Ankara Hâkimevi'nde Gerçekleştirildi. 29.09.2021
Anayasa Mahkemesi bilirkişilerin aylık bakabileceği dosya sayısının sınırlamasının (kota uygulaması) Anayasaya aykırı olmadığına hükmederek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve 2021/8 Esas-2021/40 Karar sayılı ilamı 13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 13.07.2021
Bilirkişilik Uygulamaları Online Eğitim Seminerleri Başlıyor 6.07.2021
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru 31.05.2021
Tam Kapanma Tedbirlerinde Rapor Teslimi Hakkında Duyuru 30.04.2021
5 Mart 2021 Tarihli Bilirkişilik UYAP Ekranlarında Yapılan Güncellemeler Hakkında Duyuru 11.03.2021
Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararlarının Yayınlanmasına İlişkin Duyuru 10.02.2021
2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 26.12.2020
Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları 25.12.2020
Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru 19.11.2020
Konkordato Eğitimlerine İlişkin Duyuru 13.10.2020
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru 17.09.2020
"Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi. 7.09.2020
Konkordato Komiserliği Eğitimlerinde Uyulacak Kurallar İlişkin Duyuru 13.08.2020
Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru 17.07.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Duyuru. 12.05.2020
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun bazı maddelerinin ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 63. maddesinin 2/e bendinin Anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla iptalleri isteminin REDDİNE ilişkin, Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 tarihli ve 2018/152 Esas-2020/11 Karar sayılı ilamı, 15/04/2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 15.04.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Duyuru. 31.03.2020
Bilirkişilik Alanında Yapılan UYAP Güncellemeleri. 17.03.2020
Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 5.03.2020
Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi Müfredat Güncellemesine İlişkin Duyuru 12.02.2020
Bilirkişilik Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru 6.01.2020
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru 6.01.2020
Bilirkişilik Paneli 29.11.2019
Bilirkişilikte Yargıtay Uygulamaları İstişare Toplantısı 1.11.2019
Bilirkişilik Danışma Kurulu Toplantısı 22.10.2019
Bilirkişilik Çalışma Grupları Sonuç Raporu Sunumu 21.10.2019