Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Duyurular - Duyuru Arşivi
5 Mart 2021 Tarihli Bilirkişilik UYAP Ekranlarında Yapılan Güncellemeler Hakkında Duyuru 11.3.2021
Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararlarının Yayınlanmasına İlişkin Duyuru 10.2.2021
2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 26.12.2020
Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları 25.12.2020
Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru 19.11.2020
Konkordato Eğitimlerine İlişkin Duyuru 13.10.2020
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru 17.9.2020
"Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi. 7.9.2020
Konkordato Komiserliği Eğitimlerinde Uyulacak Kurallar İlişkin Duyuru 13.8.2020
Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru 17.7.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Duyuru. 12.5.2020
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun bazı maddelerinin ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 63. maddesinin 2/e bendinin Anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla iptalleri isteminin REDDİNE ilişkin, Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 tarihli ve 2018/152 Esas-2020/11 Karar sayılı ilamı, 15/04/2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 15.4.2020
Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler Kapsamında Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Duyuru. 31.3.2020
Bilirkişilik Alanında Yapılan UYAP Güncellemeleri. 17.3.2020
Bilirkişilik Bölge Kurulları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 5.3.2020
Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi Müfredat Güncellemesine İlişkin Duyuru 12.2.2020
Bilirkişilik Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru 6.1.2020
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru 6.1.2020
Bilirkişilik Paneli 29.11.2019
Bilirkişilikte Yargıtay Uygulamaları İstişare Toplantısı 1.11.2019
Bilirkişilik Danışma Kurulu Toplantısı 22.10.2019
Bilirkişilik Çalışma Grupları Sonuç Raporu Sunumu 21.10.2019
sinav modül testi 28.7.2019