2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 29.12.2023 tarihli ve 32414 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi ulaşmak için tıklayınız.