"Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin Bilirkişilik Daire Başkanlığına verdiği görev kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi.

Düzenleme ile bilirkişilerin, bilirkişilik faaliyeti ile ilgili farkındalığının ve etkinliğinin artırılması, bilirkişilik hizmetleri ile raporların yazımında ülke genelinde geçerli olacak asgari bir standart oluşturularak bu alanda uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

“Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” için tıklayınız