Bilirkişilik Çalışma Grupları Sonuç Raporu Sunumu

Bilirkişilerin hazırlayacakları raporların standardının belirlenmesi, özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği, bilirkişilerin aylık olarak bakabilecekleri iş sayılarının belirlenmesi, bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muafiyet, bilirkişilerin denetim ve performansına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri konularında oluşturulan 5 ayrı çalışma grubu 21 Ekim 2019 tarihinde Ankara Hakimevinde düzenlenen toplantıda Bilirkişilik Danışma Kurulu üyelerine sonuç raporlarının sunumunu gerçekleştirmiştir.