Bilirkişilik Paneli

27 Kasım 2019 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve İMO Başkanı Cemal Gökçe, İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul, Dilek Bekiroğlu, Halim Karan, Bilirkişilik Daire Başkanımız İzzet Başara ve Tetkik Hakimimiz Abdurrahman Sami Çetin, Ankara Hakimi Mehmet Şenol ile oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Bilirkişilik Paneli”nde konuşmacı olarak yer alan Daire Başkanımız İzzet Başara bilirkişiliğin önemi ve fonksiyonu, bilirkişilik alanında yaşanan mevcut sorunlar, kurumsal bir yapı ihtiyacı ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve getirdiği yenilikler ile özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişiliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fotoğaflar