Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabının Güncellenmesine İlişkin Duyuru


Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında bilirkişilik sisteminin kalitesi ile etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına katkı sunacak bilirkişilik uygulamalarının desteklenmesi, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ve bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlara ilişkin olarak bilirkişilere verilen temel eğitimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen müfredat çalışmaları kapsamında Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenerek Başkanlığımız web sitesi Bilgi Bankası sekmesinden yayımlanarak tüm yararlanıcıların erişimine açılmıştır.

Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabına ulaşmak tıklayınız.