Bilirkişilik Uygulama Rehberine İlişkin Duyuru


Bilirkişilik Kanunu ve  Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca doğru bilirkişilik uygulamalarının tesisi ve bu alandaki hataların en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan "Bilirkişilik Uygulama Rehberi" tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarının kullanımına sunulmuştur.