Konkordato Eğitimlerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelikte  belirlenen   usul ve esaslar çerçevesinde bilirkişilik bölge kurulları tarafından 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında  konkordato komiserliği başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, bilirkişilik bölge kurullarınca değerlendirme yapılarak konkordato komiserliği listeleri oluşturulacaktır.

İzin verilen eğitim kuruluşlarının başlanan veya planlanan konkordato komiserliği eğitimlerini en geç 19 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) tamamlamaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak eğitim izin başvurularına BİDEP onayı verilmeyecektir.

Eğitim kuruluşları ve kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur.