Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları

30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki; "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü gereğince bilirkişilik bölge kurullarına 30 Ekim – 13 Kasım 2023 ve 4 – 5 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirmesi tamamlanmış ve bilirkişilik bölge kurullarının resmi internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Sonuç sorgulama aşağıdaki linklerden yapılabilir.

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçlarıiçin tıklayınız.

Kayseri Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.

Van Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları için tıklayınız.