Konkordato Komiserliği Eğitimlerinde Uyulacak Kurallar İlişkin Duyuru

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlanmış olan konkordato eğitimlerine devam edilemediği veya başvurusu alınan veya planlanan eğitimlere başlanamadığı, gelinen aşamada bu eğitimlerin verilip verilemeyeceğine dair Daire Başkanlığımıza eğitim kuruluşları tarafından yapılan talepler değerlendirilmiştir.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kurallarına uyularak il pandemi kurulu görüşleri de dikkate alınarak, kurum binaları ve eğitim etkinliği yapılan diğer alanlarda Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara uyulması şartıyla konkordato komiserliği eğitimlerine başlanabilecektir.

Bu itibarla;
Konkordato komiserliği eğitimi veren kurum ve kuruluşların binaları ve eğitim verilecek alanlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara titizlikle uyularak Bilirkişilik Daire Başkanlığı Eğitim Portalı (Bidep) üzerinden yapılacak eğitim onayları değerlendirmeye alınacaktır.

Ek : Konkordato Komiserliği Eğitimlerinde Uyulacak Kurallar