Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru

Daire Başkanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarına gelen taleplerin incelenmesi sonucunda, halihazırda listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacakların durumlarına ilişkin olarak hak kayıpları yaşanmaması için açıklama duyurusu yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu itibarla, 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanına göre bilirkişi listelerindeki kayıtlarının yenilenmesini isteyen bilirkişilerin yeni dönemde kayıtlı olmak istedikleri uzmanlık alanlarını da seçerek taleplerini  “Yenileme Talebi Gönderme” menüsünden göndermeleri gerekmektedir. “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” menüsünden gönderilen yenileme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan yenileme talebinde bulunacak bilirkişilerin yenileme talep dilekçelerine önceki başvurularında sundukları bilgi ve belgeleri bölge kurulu kayıtlarında mevcut olup yenileme talep dilekçesine eklemelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kayıtlı oldukları alt uzmanlık alanlarında veya yeni başvuracakları alt uzmanlık alanlarında Sistemde kayıtlı bilgi ve belgeleri haricinde eksik gördükleri ve mesleki tecrübe ve fiili çalışmalarını ispata yarar yeni bilgi ve belgeler var ise yenileme talep dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.